Preventivní medicína

Geriatrické vyšetření - pes

Geriatrické vyšetření/ vyšetření před celkovou anestezií

Za geriatrické pacienty považujeme psy velkých plemen starší 7 let a psy malých plemen starší 10 let.

Cílem vyšetření před celkovou anestezií je včas odhalit onemocnění, která by mohla zkomplikovat průběh plánovaného zákroku či pacienta ohrozit v průběhu anestezie. V případě, že předoperační vyšetření odhalí nějaký problém, máme možnost upravit množství nebo typ podávaných léků tak, aby danému pacientovi lépe vyhovovala. Případně můžeme zákrok odložit do doby než se problém vyřeší.

U geriatrických pacientů doporučujeme pravidelné preventivní vyšetření podstoupit 1x ročně.

Rozsah vyšetření Vám doporučí ošetřující lékař na základě klinického vyšetření Vašeho pejska.

Doporučená předoperační (geriatrická) vyšetření pro Vašeho pejska:

 • Klinické vyšetření
 • Vyšetření krve
  • Hematologie (krevní obraz)
  • Biochemické vyšetření (základní parametry činnosti ledvin, jater, hladina cukru a bílkoviny)
  • Ionty ( hladina draslíku, sodíku a chloridů)
  • Posouzení činnosti štítné žlázy ( T4 a TSH)
  • Koagulace (vyšetření krevní srážlivosti)
 • Vyšetření moči
  • Chemické vyšetření a hustota
  • Vyšetření močového sedimentu
 • Rentgenologické vyšetření hrudníku
 • Ultrazvukové vyšetření břicha
 • Kardiologické vyšetření
  • Echokardiografie
  • EKG
  • Vyšetření krevního tlaku

Geriatrické vyšetření - kočka

Geriatrické vyšetření/ vyšetření před celkovou anestezií

Za geriatrické pacienty považujeme kočky starší 10 let.

Cílem vyšetření před celkovou anestezií je včas odhalit onemocnění, která by mohla zkomplikovat průběh plánovaného zákroku či pacienta ohrozit v průběhu anestezie. V případě, že předoperační vyšetření odhalí nějaký problém, máme možnost upravit množství nebo typ podávaných léků tak, aby danému pacientovi lépe vyhovovala. Případně můžeme zákrok odložit do doby než se problém vyřeší.

U geriatrických pacientů doporučujeme pravidelné preventivní vyšetření podstoupit 1x ročně.

Doporučená předoperační (geriatrická) vyšetření pro Vaši kočku:

 • Klinické vyšetření
 • Vyšetření krve
  • Hematologie (krevní obraz)
  • Biochemické vyšetření (základní parametry činnosti ledvin, jater, hladina cukru a bílkoviny)
  • Ionty (hladina draslíku, sodíku a chloridů)
  • Posouzení činnosti štítné žlázy (T4)
  • FeLV/FIV
 • Vyšetření moči
  • Chemické vyšetření a hustota
  • Vyšetření močového sedimentu
 • Rentgenologické vyšetření hrudníku
 • Ultrazvukové vyšetření břicha
 • Kardiologické vyšetření
  • Echokardiografie
  • Vyšetření krevního tlaku